Хүнсний аюулгүй байдлын эрсдэлт хүчин зүйлс

tsenzuurmn 2023-10-20

Хүнсний сүлжээ нь хүнсний бүтээгдэхүүний бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн анхан шатны үйлдвэрлэлээс хэрэглээ, үйлдвэрлэл, боловсруулалт, түгээх, хадгалах, бэлтгэх зэрэг дараалсан алхамууд юм. Ихэнх тохиолдолд тариалангийн ширээ эсвэл аж ахуйгаас хэрэглэгчийн ширээ хүртэл аж ахуй гэх мэт хэллэгийг хүнсний сүлжээг илэрхийлэхэд ашигладаг. Хүнсний сүлжээ нь өөр өөр үе шатуудыг багтаасан бөгөөд хүнсний аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор хэрэгжүүлсэн дадал, журмаас бүрдэнэ. Иймээс Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага (ДЭМБ) хүнсний аюулгүй байдлыг хамтын үүрэг гэж тодорхойлсон байдаг.

Дэлхийн хүн ам өсөхийн хэрээр хүнсний бүтээгдэхүүний хэрэгцээ улам бүр нэмэгдэж байна. Энэхүү хэрэгцээг хангахын тулд нэгж талбайгаас өндөр үр ашиг өгөх зорилгоор олон тооны химийн бодис ашигладаг. Энэ байдал нь хөдөө аж ахуйн зориулалттай газарт аюул учруулж байна. Нэг талаар хоол хүнсээр дамждаг өвчин нэмэгдэж, нөгөө талаас хэрэглэгчийн ухамсрын түвшин нэмэгдэж, хоол тэжээлдээ илүү байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүнийг илүүд үздэг. Гэсэн хэдий ч үйлдвэрлэлийн үйл явцад итгэх элементийг сүйтгэж буй үйл явдлын тусгал нь хүнсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалыг урагшлуулав. Талбайгаас хэрэглэгчийн ширээ хүртэлх үйл явцын явцад хүнсний аюулгүй байдал хангалтгүй байгаагаас хоол хүнс хортой болж, хүний ​​эрүүл мэндэд заналхийлж байна. Хүнсний аюулгүй байдлыг хангах эрсдэлт хүчин зүйлс өдрөөс өдөрт нэмэгдэж байна.

Хууль эрх зүйн зохицуулалтад хүнсний аюулгүй байдлыг хоол хүнсэнд тохиолддог физик, хими, биологийн хор хөнөөлийг арилгах арга хэмжээг бүхэлд нь тодорхойлдог. Эсвэл эрүүл, төгс хүнсний үйлдвэрлэлийг хангахын тулд үйлдвэрлэх, боловсруулах, хадгалах, түгээх явцад шаардлагатай урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авна гэж тодорхойлсон болно.

Хүнсний аюулгүй байдлын эрсдэлт хүчин зүйлийг дараахь байдлаар жагсаав.

  • Хяналтгүй хүнсний үйлдвэрлэл
  • Байгаль орчны бохирдол
  • Хүнсний бүтээгдэхүүний масс үйлдвэрлэл нэмэгддэг
  • Хэрэглээний янз бүрийн зуршил
  • Боловсрол, орлогын түвшин доогуур
  • Зохицуулалтгүй, хяналтгүй байдал
  • Хүнсний үйлдвэрлэлд шинэ технологийг ашиглах
  • Хүнсний бүтээгдэхүүний дуусах хугацааг нэмэгдүүлэх
  • Хүн амын огцом өсөлт

Нэмж дурдахад хоолонд агуулагдах микробиологийн аюул, биотоксин, химийн бохирдол, микотоксин, хүнсний нэмэлтүүд ихэвчлэн тохиолддог. зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтэрсэн бөгөөд хүний ​​эрүүл мэндэд хортой.