НХХААГ: Бүх дүүргүүдийн хүнсний худалдаа, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдэд цуврал сургалт зохион байгуулж байна

tsenzuurmn 2024-05-27

Нийслэлийн ХХААГ-аас бүх дүүргүүдийн хүнсний худалдаа, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдэд цуврал сургалт зохион байгуулж байгаа билээ.