Мал, мах бэлтгэхэд зориулан хөнгөлөлттэй зээлийг олгож эхэллээ

tsenzuurmn 2024-01-29

“Хүнсний хангамж, аюулгүй байдлыг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” Монгол Улсын Их Хурлын 2022 оны 36 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх зорилгоор МАЛ, МАХ БЭЛТГЭХЭД ЗОРИУЛАН ОЛГОХ ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛИЙГ ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН БИРЖИЙН АРИЛЖААНД ОРОЛЦСОН АЖ АХУЙН НЭГЖИД ОЛГОЖ ЭХЭЛЛЭЭ.
Хөнгөлөлттэй зээл авах хүсэлтэй ААН-ийн хүсэлтийг Хөдөө аж ахуйн биржийн байранд авч байна.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг: 7013-8779
Цахим хүсэлт хүлээн авах хаяг: strategy@mce.mn