Согтууруулах ундаа худалдах, үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагааны хяналтын хуудас батлагдлаа

tsenzuurmn 2023-10-18

Монгол Улсын Хүнс, Хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын А/540 дугаар тушаалаар Согтууруулах ундаа худалдах, үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагаанд хэрэглэх хяналтын хуудас батлагдлаа.
8.10.4 кодтой “Согтууруулах ундаагаар үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газрыг шалгах хяналтын хуудас”,
8.11.2 кодтой “Согтууруулах ундаа худалдах худалдааны газрын үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас”