НХААГ: Чингэлтэй дүүрэгт худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгчдэд сургалт зохион байгуулав

tsenzuurmn 2023-09-20

Нийслэлийн Хүнс, Хөдөө аж ахуйн газраас Чингэлтэй дүүрэгт худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгч 66 аж ахуйн нэгж, иргэдэд сургалт зохион байгуулав.

Тус сургалтаар:

-8.11.1 кодтой ”Худалдаалах үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас”-д тусгагдсан анхаарах асуудлууд,
-Жижиглэн худалдааны газар түүний үйлчилгээ,
-ЕШ MNS 5021-1:2019, Худалдаа үйлчилгээний газрын гадна орчны ерөнхий шаардлага UCS 1201B:2022,
-Худалдаа үйлчилгээний газрын гадна сурталчилгааны байгууламжид тавих ерөнхий шаардлага UCS 1202B:2022 стандартууд,
-Эрүүл ахуйн зохистой дадал сэдвүүдийг багтаан танилцуулж, хэлэлцүүллээ.