“Хариуцлагатай уул уурхай” зүүн бүсийн өдөрлөг Чойбалсан хотод болно

tsenzuurmn 2023-11-1

“Хариуцлагатай уул уурхай” зүүн бүсийн өдөрлөг Чойбалсан хотод болох гэж байна.
Чуулга, уулзалтын гол  зорилго нь эрдэс баялгийн салбарын ашиг тус, үр нөлөөлөл, ил тод байдлыг оролцогч талуудад зөвөөр хүргэх, хариуцлагатайгаар үйл ажиллагаа явуулж буй уул уурхайн төслүүдийг олон нийтэд таниулах замаар оролцогч талуудын хамтын ажиллагааг сайжруулахад оршиж байгаа юм.
Чуулга, уулзалтад Зүүн бүсэд хамаарагдах Дорнод, Хэнтий, Сүхбаатар аймгуудад хайгуул олборлолтын үйл ажиллагаа явуулж буй ААН болон тухайн бүсийн төрийн байгууллага, иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөллүүд, орон нутгийн иргэдийн төлөөлөл оролцох юм байна.
May be a graphic of map and text