Хүүхдээ хүргэж өгөх замд байгаа хүүхдэд эрсдэл үүсэж болзошгүй газруудыг илрүүлж, харьяа байгууллагуудад мэдэгдэж байна

tsenzuurmn 2023-11-6

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газраас улс орон даяар өрнүүлж байгаа “ХАМТДАА ШАЛГАЯ, ХАМГААЛЪЯ” аяны хүрээнд Нийслэлийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын албан хаагчид гэр орчмын болон хүүхдээ хүргэж өгөх замд байгаа хүүхдэд эрсдэл үүсэж болзошгүй газруудыг илрүүлж, харьяа байгууллагуудад мэдэгдэж нэгдэн ажиллаж байна.
Арга хэмжээний хүрээнд эцэг, эх, асран хамгаалагч, байгууллага, аж ахуй нэгжүүд дараах байдлаар амьдрах газар, орчиндоо аюулгүй байдлын үнэлгээ хийж, орчны эрсдэлийг бууруулах, арилгах арга хэмжээ авах юм.
Тухайлбал,
1. Амьдарч буй орчин, оршин суугаа газрын аюулгүй байдлын үнэлгээ хийхдээ:
– Хашаа, байр, гудамж, орцонд гэрэлтүүлэг байгаа эсэх
– Байрны шат, тагт, цонхны хаалт бүрэн бүтэн эсэх
– Байрны лифтний үйл ажиллагаа, хаалга аюулгүй эсэх
– Нүхэн жорлон, муу усны нүх, ухаж үлдээсэн зоорь байгаа эсэх
– Хүүхдийн тоглоомын талбайн аюулгүй байдал хэвийн эсэх
– Ил задгай гарсан цахилгааны утас байгаа эсэх
– Байр, хашааны хэсэгт нурж унахаар хашлага хайс, хана байгаа эсэх
– Гэрийн тэжээвэр амьтад болох муур, нохой зэрэгт хазуулах эрсдэл өндөр хэсэг байгаа эсэх
– Өндрөөс унаж болзошгүй эд зүйлс байгаа эсэхийг шалгана.
2. Хүүхдийн гэрээс сургууль, цэцэрлэг хүрэх зам, орны аюулгүй байдалд үнэлгээ хийхдээ:
– Явган хүний гарцын тэмдэг тэмдэглэгээтэй эсэх
– Халтиргаа гулгаатай зам байгаа эсэх
– Явган хүн зорчих хэсэгт ухсан нүх, шуудуу байгаа эсэх
– Траншейны таггүй нүх, ил задгай дулааны шугам хоолой байгаа эсэх
– Сургуулийн орчны талбай хайс хашлага бүрэн бүтэн эсэх
– Явган хүний зам дээр авто машин байрлуулсан эсэх
– Ил гарсан цахилгааны галтай утас байгаа эсэхийг шалгана.
3. Тухайн орон нутгийн аж ахуй, нэгжүүд өөрт хамаарах гадаад болон дотоод орчинд үнэлгээ хийхдээ:
– Байгууллагын гадаад болон дотоод орчин гэрэлтүүлэгтэй эсэх
– Байгууллагын шат, цонхны хаалт бүрэн бүтэн эсэх
– Байгууллагын лифтний үйл ажиллагаа, хаалга аюулгүй эсэх
– Ил задгай гарсан цахилгааны утас, эвдэрсэн залгуур байгаа эсэх
– Байгууллагын гаднах орчинд эвдэрсэн унаж болзошгүй хайс, хашлага, хана байгаа эсэх
– Траншейны таггүй нүх, ил задгай дулааны шугам хоолой байгаа эсэх
– Явган хүний гарцын тэмдэг тэмдэглэгээтэй эсэх
– Байгууллагын гаднах талбайд халтиргаа гулгаатай хэсэг байгаа эсэх
– Явган хүний зам болон машин тавих хориотой хэсэгт машин байрлуулдаг эсэх
– Траншейны таггүй нүх, ил задгай дулааны шугам хоолой байгаа эсэх
– Өндрөөс унаж болзошгүй эд зүйлс байгаа эсэхийг шалгана.