Хүүхдийнхээ цахим орчны хэрэглээнд анхаарал, хяналт тавих алхмуудыг танилцуулж байна

tsenzuurmn 2023-11-6

Тенхик технологи хөгжсөн өнөө үед бид хүүхдийнхээ үзэж, харж, сонсож байгаа бүхий л контентуудыг анхаарснаар хүүхдийн бие махбод, сэтгэл зүйд эерэг өөрчлөлт авчрах боломжтой юм. Эцэг эхчүүдийн хүүхдийнхээ цахим орчны хэрэглээнд анхаарал, хяналт тавих алхмуудыг танилцуулж байна.