Хамтдаа шалгая, хамгаалъя

tsenzuurmn 2023-10-30

Хамтдаа_шалгая_хамгаалъя арга хэмжээний хүрээнд эцэг, эх, асран хамгаалагч, байгууллага, аж ахуй нэгжүүд дараах байдлаар амьдрах газар, орчиндоо аюулгүй байдлын үнэлгээ хийж, орчны эрсдэлийг бууруулах, арилгах арга хэмжээ авна.
Хүүхдийн орчны аюулгүй байдлын үнэлгээг доорх линкээр орж хийгээрэй.
Хамтдаа шалгая, хамгаалъя арга хэмжээний хүрээнд хүүхдэд эрсдэлтэй орчныг илрүүлэн зөрчлийг арилгаж буй сайн жишгээ хуваалцаарай