Саналын хуудсанд тэмдэглэсэн саналын зургаа авч нийтэд мэдээлсэн хүнийг 10 сая төгрөгөөр торгодог гэж анхаарууллаа

tsenzuurmn 2024-06-28

Саналын хуудсанд тэмдэглэсэн саналын зургаа авч, олон нийтийн сүлжээнд нийтлэх нь хуулиар хориотой байна.

Энэ талаар СЕХ-ноос “Саналын хуудсанд тэмдэглэсэн саналын зургаа авч нийтэд мэдээлсэн иргэнийг 10 сая төгрөгөөр торгодог тул уг үйлдлийг хийхгүй байх”-ыг анхаарууллаа.

Зөрчлийн тухай хуулиас:

30.2. саналын хуудсанд тэмдэглэсэн санал, саналын хуудасны зураг авсан, дүрс бичлэг хийсэн, шууд дамжуулсан, бусдад харуулсан

30.3. саналын хуудсанд зориулалтын бус үзгээр санал тэмдэглэсэн

30.4. аль нэг нэр дэвшигчийн төлөө санал өгөх, эсхүл өгөхгүй байхаар мөнгө, эд зүйл шаардсан, шаардаж авсан бол хүнийг арван мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 10 сая төгрөгөөр торгоно гэж заажээ.