АИ-92 автобензин 22 хоногийн нөөцтэй байна

tsenzuurmn 2023-11-9

Улсын хэмжээнд 2023 оны 11 дүгээр сарын 7-ны өдрийн байдлаар А-80 автобензин 15 хоног, АИ-92 автобензин 22 хоног, АИ-95 автобензин 33 хоног, Дизель түлш 24 хоногийн ердийн хэрэглээтэй тэнцэх үлдэгдэл, нөөцтэй байна.

Улсын хэмжээнд 2023 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн байдлаар нийт 67,280 тн шатахууны үлдэгдэлтэй байгаа бөгөөд үүнээс А-80 автобензин 2,111 тн, АИ-92 автобензин 23,312 тн, АИ-95 автобензин 5,070 тн, Дизель түлш 33,281 тн үлдэгдэлтэй буюу А-80 автобензин 13 хоног, АИ-92 автобензин 19 хоног, АИ-95 автобензин 25 хоног, Дизель түлш 14 хоногийн ердийн хэрэглээтэй тэнцэх үлдэгдэл, нөөцтэй байна.

Бүсийн Хувьд авч үзвэл Баруун бүс 6,726 тн, Хангайн бүс 3,962 тн, Төвийн бүс 12,590 тн, Зүүн бүс 4,253 тн шатахууны үлдэгдэл, нөөцтэй байна.