Эцэг эхчүүдээ хүүхдийнхээ утасны хэрэглээг зөв зохистой хэрэглэхийг хэвшүүлье

tsenzuurmn 2023-10-8

Эцэг эхчүүдээ хүүхдийнхээ утасны хэрэглээг зөв зохистой хэрэглэхийг хэвшүүлье.