Авто тээврийн албан татварыг жилд нэг удаа 6 дугаар сарын 1-ний өдрөөс өмнө төлнө

tsenzuurmn 2023-12-15

Хувь хүн нь авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн жилийн албан татварыг жилд нэг удаа тухайн жилийн 6 дугаар сарын 1-ний өдрөөс өмнө харьяалах татварын албанд төлнө. Хэрэв 6 дугаар сарын 1-нээс хойш авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийг импортоор оруулж ирсэн бол харьяалах татварын албанд тухайн жилдээ багтаан үлдсэн хугацаанд ногдох татварыг төлнө.

Авто тээврийн  албан татварыг жилд нэг удаа 6 дугаар сарын 1-ний өдрөөс өмнө төлнө